söndag 29 november 2009

Lista över historiska stjärnbilder


Stjärnbilden Herschels teleskop i Uranographia 1801


Den här listan över historiska stjärnbilder är ordnad alfabetiskt efter svenskt namn (mina fria översättningar). Inom parentes finns kl = klassiskt originalnamn, s = skapad av.

Listan består av stjärnbilder som inte räknas in bland de 88 stjärnbilder, som stadfästes 1930 av Internationella astronomiska unionen. De här historiska konstellationerna är dels såna som har varit med i olika stjärnatlaser som har utgivits, framförallt, från 1600-talet fram till början av 1800-talet. Dels är det såna som har föreslagits, men aldrig blivit tryckta i någon atlas. Sen finns det några som har föreslagits efter 1930. Slutligen har jag tagit med astronomen Patrick Moores skämtsamma, alternativa stjärnbilder, som exempelvis FISKSPADEN. Samtliga stjärnbilder har sitt ursprung i den västerländska kultursfären.

Efterhand som längre artiklar skrivs om de olika stjärnbilderna så införs dessa på webbsidan Historiska stjärnbilder.ABEL (kl: Abel, s: Julius Schiller)
ABIGAIL (kl: Abigail, s: Wilhelm Schikard)
ABRAHAM OCH ISAAK (kl: S. Abrahamo och Isaac, s: Julius Schiller)
ABRAHAMS VÄDUR (kl: Aries Abrahae, s: Wilhelm Schikard)
ABSALOMS HÅR (kl: Coma Absolonis, s: Wilhelm Schikard)
ADAM (kl: Adam, s: Frances Rolleston)
AHASVERUS KRONA (kl: Ahasuerus, s: Caesius)
AMERIKANSKA GÅSEN (kl: American Goose, S: Elijah H. Burritt)
AMMONITERNAS KUNGAKRONA (s: Caesius)
AMOS (kl: Amos, s: Caesius)
ANDREAS APOSTELN (s: Julius Schiller)
ANTINOUS (kl: Antinoüs, s: kejsar Hadrianus, Ptolemaios, Gerard Mercator, Tycho Brahe
ARIADNES HÅR (s: Eratosthenes)
ARON (kl: Aaroni, s: Julius Schiller)
ASASELS BOCK (kl: Capricornus Hircus Asasel, s: Wilhelm Schickard)
AUSTRALASIEN (kl: Australasia, s: A.P. Herbert)
BABYLONISKA DRAKEN (kl: Draco Babylonis Frag, s: Wilhelm Schickard)
BARNENS HÖRNA (kl: The Children´s Corner, s: A.P. Herbert)
BARTOLOMAIOS (kl: S. Bartholomeo, s: Julius Schiller)
BATSEBA (kl: Bathseba, s: Wilhelm Schickard)
BELSASSAR (s: Wilhelm Schickard)
BELSASSARS VÅG (s: Caesius)
BENEDIKT OCH TÖRNBUSKEN (kl: S. Benedicto och Spinis eius, s: Julius Schiller
BENSINPUMPEN (kl: Antilia Gasolina, The Petrol Pump, s: Patrick Moore)
BIET (kl: Apis, s: Johann bayer)
BLODIGELN (kl: Hirudo, s: John Hill)
BOKTRYCKARVERKSTADEN (kl: Officina Typographica, s: Johann Elert Bode)
BORRET, NAVAREN (kl: Neper)
BRANDENBURGSKA SPIRAN (kl: Sceptrum Brandenburgicum, s: Gottfried Kircher
BRANDENBURGSKA ÖRNEN (kl: Aquila Sceptrigera, Domus Brandeburgicae, s: Erhard Weigel)
BRONTOSAUREN (kl: Lacerta Tonutrualis, The Brontosaurus, s: Patrick Moore)
BÖNDERNAS KRUBBA (kl: Praesepe Agricolarum, s: Erhard Weigel)
CAESARS TRON (kl: Thronos Caesaris, finns på Farnesegloben - okänd skulptör)
CHARLES THEODORE OCH ELISABETH AUGUSTA (kl: Carolo Theodoro et Elisabetha Augusta, s: Karl-Joseph König).
CHRISTOPHER COLUMBUS BYST (kl: Marmor Sculptile, s: William Croswell).
DAGGMASKEN (kl: Lucumbricus, s: John Hill).
DANSKA ELEFANTEN (kl: Elephas Daniae, s: Erhard Weigel).
DAVID MED GOLIATS HUVUD (kl: Caput Goliathi, s: Wilhelm Schickard).
DAVID OCH JONATHAN (s: Caesius).
DAVID (kl: S. Regi David, s: Julius Schiller).
DAVIDS HARPA (s: Novidius).
DAVIDS KRONA (kl: Corona Davidis, s: Wilhelm Schickard).
DEN UNDERBARA ÖSTERN (kl: The Gorgeous East, s: A.P. Herbert).
ELEFANTTANDSNÄCKAN (kl: Dentalium, s: John Hill).
ELEKTRICITETSMASKINEN (kl: Machina Electrica, s: Johann Elert Bode).
ELIAS KORPAR (kl: Corvus Eliae, s: Wilhelm Schickard).
ELIAS VAGN (kl: Currus Eliae, s: Wilhelm Schickard).
EREMITTRASTEN (kl: The Hermit Thrush, s: John Flamsteed).
ESTERS KRONA (kl: Corona Esther, s: Wilhelm Schickard.
EUFRAT (kl: Euphrates fluv, s: Petrus Plancius).
EUROPA ÅTERVUNNET (kl: Europe Regained, s: A.P. Herbert).
EVA (kl: Evae, s: Julius Schiller).
FACKLORNA (kl: Lampadas, s. Alfonsine tabellerna).
FILIPPOS APOSTELN (kl: S. Phillipo, s: Julius Schiller).
FILOSOFEN (kl: The Philosopher, s: A.P. Herbert).
FIRMIANS KRONA (kl: Corona Firmiana Vulgo Septentrionalis, s: Corbinianus Thomas).
FISKEN MED SILVERPENNINGEN (kl: Piscis Petri cum Statere, s: Wilhelm Schickard).
FISKSPADEN (kl: Cochlea Piscatoris, s: Patrick Moore).
FLAMINGON (kl: Phoenicopterus, s: okänd).
FLYGANDE KON (kl: Vacca Volitans, s: Patrick Moore).
FLYGAREN (kl: The Airman, s: A.P. Herbert).
FLYGEKORREN (kl: Sciurus Volans, s: William Croswell).
FLYGLARMET (Incursionis Ululator Aeriae, s: Patrick Moore).
FRANSKA LILJAN (kl: Lilium, Fleur-de-lis, s: Ignace-Gaston Pardies).
FREDRIKS ÄRA (kl: Frederici Honores, s: Johann Elert Bode).
FRIHETEN (kl: Liberty, s: A.P. Herbert).
FYRTORNET (s: Aratus).
FÖRBUNDSARKEN (kl: Arcae Saederis, s: Julius Schiller).
FÖRENTA STATERNA (kl: United States, s: A.P. Herbert).
GABRIEL ÄRKEÄNGELN (kl: S. Archangelo Gabrieli, s: Julius Schiller).
GEORGS HARPA (kl: Psalterium Georgei, även kallad Psalterium Georgii eller Psalterium Georgicanum, s: Maximilian Hell).
GETINGEN (kl: Vespa, s: Jacob Bartsch).
GIDEONS ULLTAPP (Velieri Gedeonis, s: Julius Schiller).
GIOVANNI DA CAPISTRANO (s: okänd).
GODE HERDEN (s: Seiss).
GRYFITEN (kl: Gryphites, s: John Hill).
GUDS LAMM (s: Caesius).
GYCKLAREN (kl: The Jester, s: A.P. Herbert).
GYLLENE TEMPELALTARET (s: Caesius).
HAMANS HÄST (s: Caesius).
HAREN, en annan hare än den som finns på himlavalvet nu (s: Caesius).
HELVETESDRAKEN (kl: Draco Infernalis, s: Wilhelm Schickard).
HERKULES KLUBBA (s: Plinius).
HERSCHELS LILLA TELESKOP (kl: Tubus Herschelii Minor, s: Maximilian Hell).
HERSCHELS STORA TELESKOP (kl: Tubus Herschelii Major, s: Maximilian Hell).
HERSCHELS TELESKOP (kl: Telescopium Herschelii, s: Johann Elert Bode).
HESPERIDERNA (s: Petrus Apianus).
HIERONYMUS (kl: S. Hieronymo, s: Julius Schiller).
HISTORIEBERÄTTAREN (kl: The Storyteller, s: A.P. Herbert).
HJÄLTARNA (kl: The Heroes, s: A.P. Herbert).
HUMMERN (s: Jacob Bartsch och Stanislaus Lubienitzki).
ISEBELS HUND (kl: Canis Iezabel, s: Wilhelm Schickard).
ISMAEL (kl: Ismaël, s: Wilhelm Schickard).
JAKOB, ALFAIOS SON, APOSTELN (kl: Iacobo Minori, s: Julius Schiller).
JAKOB, SEBEDAIOS SON, APOSTELN (kl: Iacobo Maiori, s: Julius Schiller).
JAKOB BROTTAS MED EN ÄNGEL (s: Caesius).
JAKOB OCH ESAU (kl: Jacob Esau, s: Wilhelm Schickard).
JAKOB PATRIARKEN (S. Israeli seu Iacob Patriarchae, s: Julius Schiller).
JAKOBS OCH JOSEFS VAGNAR (kl: Currus Iacobi et Iosephi, s: Wilhelm Schickard).
JEREMIAS HÄSTAR (s: Caesius).
JESU KRUBBA (kl: Praesepio Christi, s: Julius Schiller).
JOAKIM OCH ANNA (kl: S.S. Ioachimo et Anna, s: Julius Schiller).
JOAS HÄSTAR (kl: Equuleus Ioas, s: Wilhelm Schickard).
JOAS PIL (s: Caesius och Novidius).
JOB (kl: Iobo, s: Julius Schiller).
JOBS KISTA (s: okänd).
JOHANNES APOSTELNS ÖRN (s: Caesius).
JOHANNES DÖPAREN (s: okänd).
JOHANNES APOSTELN (kl: Ioanni, s: Julius Schiller).
JONA (kl: Iona, s: Wilhelm Schickard).
JONATAN OCH DEN LILLE GOSSEN (kl: Ionathae Serpulus, s: Wilhelm Schickard).
JONATANS PIL (kl: Telum Ionathae, s: Wilhelm Schickard).
JORDANFLODEN (s: Petrus Plancius).
JORDSVINET (kl: Porcus Terrestris, s: Patrick Moore).
JOSEF PATRIARKEN (s: caesisu).
JOSEF, JUNGFRU MARIAS MAN (kl: S. Joseph, s: Julius Schiller).
JOSEFS BÄGARE (kl: Crater Josephi, s: Wilhelm Schickard).
JOSEFS VAGN (s. Caesius).
JOSUA (s: Caesius).
JUNGFRU MARIA (kl: Maria, s: Wilhelm Schickard).
KADUCÉEN (s: Geminos).
KAFFEKVARNEN (KL: Fabarum conteritor, s: Patrick Moore).
KAMELEN (s: Jacob Bartsch).
KANAANEISKA VATTENKRUSET (kl: Hydrie Chananeae, s: Julius Schiller).
KANADA (kl: Canada and Newfoundland, s: A.P. Herbert).
KARDINALENS HATT (kl: Pileus orn. Cardinalium, s: Erhard Weigel).
KARLS EK (kl: Robur Carolinum, s: Edmond Halley).
KARLS HJÄRTA (kl: Cor caroli, s: Charles Scarborough).
KATARINA (kl: S. Catharinae Virgini et Martyri, s: Julius Schiller).
KATTEN (kl: Felis, s: Joseph Jérôme de Lalande). Se mer om stjärnbilden Katten.
KERBEROS (kl: Cerberus, s: Johannes Hevelius).
KINA (kl: China, s: A.P. Herbert).
KOMPOSITÖREN (kl: The Music-Maker, s: A.P. Herbert).
KOPPARORMEN (kl: Hydra Serpens aeneus, s: Wilhelm Schickard).
KRISTI GISSLANDE (kl: Flagello Christi, s: Julius Schiller).
KRISTI GRAV (Sepulchro Christi, s: Julius Schiller).
KRISTI KORS OCH HELENA (kl: S. Cruci Christi, s: Julius Schiller).
KRISTI KORS (kl: Crux Christi, s: Wilhelm Schickard).
KRISTI STRIDSMÄN (kl: Militis Christiani, s: Wilhelm Schickard).
KRISTI SÖMLÖSA KLÄDNAD (s: Schyraelus de Rheita).
KRISTI TVÅ FISKAR (kl: Duo Pisciculi Christi, s: Wilhelm Schickard).
KRISTI TÖRNEKRONA (kl: Spine Christi Coronarum, s: Julius Schiller).
KRISTI ÅSNA (kl: Equuleus Christi, s: Wilhelm Schickard).
KRISTUS (kl: Christus, s: Wilhelm Schickard).
KURLANDS STIGBYGEL (kl: Stapeda Curoniae, s: Erhard Weigel).
KVINNORNA (kl: The Women, s: A.P. Herbert).
KÖPMÄNNENS MULTIPLIKATIONSTABELL (kl: Tabula Pythagorica Mercatorum, s: Erhard Weigel).
LEKSAKSDRAKEN (s: okänd).
LEOPOLD I:S RIKSÄPPLE (kl: Pomum Imperiale, s: Godfried Kirch).
LILLA KRONAN (kl: Corolla, s: Caesius).
LILLA KRÄFTAN (kl: Cancer Minor, s: Petrus Plancius).
LILLA TRIANGELN (kl: Triangulum Minus, S: Johannes Hevelius).
LOGGLINAN (kl: Lochium Funis, s: Johann Elert Bode).
LUFTBALLONGEN (kl: Globus Aerostaticus, s: Joseph Jérôme de Lalande, Johann Elert Bode).
LÜNEBURGSKA HÄSTEN (kl: Caballus Lüneburg, s: Erhard Weigel).
LÅNGTRADAREN MED SLÄP (kl: Vehiculum Gravimercale se Complicans, s: Patrick Moore).
LÄKAREN (kl: The Doctor, s: A.P. Herbert).
MAENALUSBERGET (kl: Mons Maenalus, s: Johannes Hevelius).
MARIA MAGDALENA (kl: Mariae Magdalenae, s: Julius Schiller).
MASTEN (kl: Malus, s: Nicolas Louis de Lacaille).
MATTEUS APOSTELN (kl: Mathaeo, s: Julius Schiller).
MATTIAS APOSTELN (kl: Matthiae, s: Julius Schiller).
MESSIER (kl: Custos Messium, s: Joseph Jérôme de Lalande).
MIKAEL ÄRKEÄNGELN (kl: S. Archangelo Michaeli, s: Julius Schiller).
MJÖLKRUKAN OCH ÄNKAN I SAREFAT (kl: Hydriae Sarepthanae, s: Julius Schiller).
MORGONRODNADENS HIND (kl: Cerva Aurorae, s: Wilhelm Schickard).
MOSES ALTARE (s: Caesius).
MULLBÄRSTRÄDET (s: Gaius Julius Hyginus).
MURKVADRANTEN (kl: Quadrans Muralis, s: Joseph Jérôme de Lalande). Se mer om stjärnbilden Murkvadranten.
MUSSLAN (kl: Pinna Marina, s: John Hill).
MYRKOTTEN (kl: Manis, s: John Hill).
MYSTISKA ROSEN (kl: Rosae mysticae seu Rosaru floribus, s: Julius Schiller).
MÅLAREN (kl: The Painter, s: A.P. Herbert).
NAPOLEON (s: Universitetet i leipzig).
NATTKÄRLET (kl: Supellex Cubiculii, s: Patrick Moore).
NATTVARDSKALKEN (kl: Calx sacramenti, s: Wilhelms Schickard).
NEBUKADNESSAR (kl: Nebuchadrezzar, s: Caesius).
NELSON (s: okänd engelsman som svar på universitetets i Leipzig förslag på Napoleon).
NILOMETERN (kl: Norma Nilotica, s: Alexander Jamieson).
NIMROD (s: Wilhelm Schickard).
NOAKS ARK (kl: Arcae Noe, s: Julius Schiller).
NOAKS KORP (kl: Corvus Nohae, s: Wilhelm Schickard).
NORRA FLUGAN (kl: Musca Borealis, s: okänd).
NYCKELN OCH KRISTI LANS (kl: Clavis och ferro Lanceae Christi, s: Julius Schiller).
NÄBBDJURET (kl: Pedeulanium Anarostrum Gravimercale, s. Patrick Moore).
PADDAN (kl: Bufo, s: John Hill).
PAULUS (kl: S. Paul, s: Julius Schiller).
PETRI MITRA (kl: Mytre S. Petri, s: Julius Schiller).
PETRI SKEPP (kl: Navicule S. Petri, s: Julius Schiller).
PETRUS OCH TUPPEN (kl: Gallus Petri, s: Wilhelm Schickard).
PETRUS (kl: S. Petri, s: Julius Schiller).
PFALZISKA LEJONET (kl: Leo Palatinus, s: Karl-Joseph König).
PHAETON (s: Christoph Grienberger).
POETEN (kl: The Poet, s: A.P. Herbert).
POLVAKTAREN (kl: Polophylax, s: Petrus Plancius).
PONIATOWSKIS TJUR (kl: Taurus Poniatovii, s: Martin Odlanicky Poczobout). Se mer om stjärnbilden Poniatowskis tjur.
PÅSKLAMMET (kl: Agno Paschali, s: Julius Schiller).
RAFAEL ÄRKEÄNGELN (kl: S. Raphaeli Archangelo, s: Julius Schiller).
REBECKA (kl: Bim Hoedi. Rebeccae, s: Wilhelm Schickard).
REBELLERNA (kl: The Rebels, s: A.P. Herbert).
REHABEAMS SKORPION (s: Caesius).
RENEN (kl: Tarandus vel Rangifer, s: Pierre Charles Le Monnier).
RESENÄREN (kl: The Traveller, s: A.P. Herbert).
ROMBOIDEN (kl: Rhombus, s: Isaac Habrecht II).
ROMERSKA RIKET (kl: Imperii Romani, s: Wilhelm Schickard).
ROMS MILITÄRA ÖRN (s: Caesius).
RUT FRÅN MOABS LAND (s: Caesius).
RYSSLAND (kl: Russia, s: A.P. Herbert)
RÄTTFÄRDIGHETENS PANSAR (s: Caesius).
RÖKELSEALTARET (kl: Altari Thymiamatis, s: Julius Schiller).
SACHSISKA ELEKTORERNAS SVÄRD (kl: Gladii Electorales Saxonici, s: Godfried Kirch).
SALOMO (kl: Solomon, s: Wilhelm Schickard).
SALOMOS KRONA (kl: Diademati Salomonis, s: Julius Schiller).
SERA FRÅN ETIOPIEN (s: Caesius).
SIMON KANANAIOS APOSTELN (SIMON SELOTEN) (kl: S. Simoni, s: Julius Schiller).
SIMSON (kl: Simson. Iudic., s: Wilhelm Schickard).
SJU PORTUGISISKA TORNEN (kl: Septem Turres Portugaliae, s: Erhard Weigel).
SJÖHÄSTEN (kl: Hippocampus, s: John Hill).
SJÖMANNEN (kl: The Sailor, s: A.P. Herbert).
SKARABÉN (kl: Scarabaeus, s: John Hill).
SKRUVNYCKELN (kl: Instrumentum Quod se in Mechanicum Insertit, s: Patrick Moore).
SKÅDESPELAREN (kl: The Player, s: A.P. Herbert).
SKÅLSNÄCKAN (kl: Patella, s: John Hill)
SKÖLDPADDAN (kl: Testudo, s: John Hill).
SNIGELN (kl: Limax, s: John Hill).
SNÖMANNEN (kl: Homo Nivalis Vere, Vere Horribilis, s: Patrick Moore).
SOLDATEN (kl: The Soldier, s: A.P. Herbert).
SOLITÄREN (kl: Turdus Solitarius, s: Pierre-Charles Le Monnier).
SOLURET (kl: Solarium, s: Alexander Jamieson).
SPINDELN (kl: Aranea, s: John Hill).
SPIRAN OCH RÄTTVISANS HAND (kl: Sceptrum et Manus Iustitiae, Augustin Royer).
SPÖKET (kl: Umbra, s: Patrick Moore).
STATSMANNEN (kl: The Statesman, s: A.P. Herbert).
STEFAN (kl: S. Stephano, s. Julius Schiller).
STJÄRNKIKARFISKEN (kl: Uranoscopus, s: John Hill).
STORBRITANNIEN (kl: Great Britain, s: A.P. Herbert).
SUNEMITISKANS SON (kl: Caesius).
SYDAFRIKA (kl: South Africa, s. A.P. Herbert).
SYDAMERIKA (kl: South America, s: A.P. Herbert).
SYLVESTER (kl: S. Sylvestro, s: Julius Schiller).
SÖDRA HIMMELSKLOCKAN (s: Cristoval d´Acosta).
SÖDRA PILEN (kl: Sagitta Australe, s: Petrus Plancius).
TADDAIOS APOSTELN (kl: S. Indae Tadaeo, s: Julius Schiller).
TAGGSVANSAGAM (kl: Stellio, s: Johannes Hevelius).
TAUTECKNET (kl: Signo Tau Ezech, s: Julius Schiller).
THOMAS APOSTELN (kl: S. Thomae, s: Julius Schiller).
THYRSOSSTAVEN (s: Geminos).
TIGRIS, FLODEN (kl: Tigris flu, s: Petrus Plancius).
TOBIAS HUND (Canis Tobiae, s: Wilhelm Schickard).
TRE HELIGA KONUNGAR (kl: Sanctis tribus Regibus, s: Julius Schiller).
TRE KRONOR (kl: Coronae tres. Sueciae, s: Erhard Weigel).
TUPPEN (kl: Gallus, s: Petrus Plancius).
TYRANNERNA (kl: The Tyrants, s: A.P. Herbert).
TÅGET GENOM RÖDA HAVET (kl: Transitui Israel, s: Julius Schiller).
UGGLAN (kl: Noctua, s: Alexander Jamieson, Elijah Hinsdale Burritt).
VATTENPASSET (s: Nicolas Louis de Lacaille).
VATTNET FRÅN VATTUMANNEN (s: Geminos).
VETENSKAPEN (kl: Science, s: A.P. Herbert).
VOLTAS BATTERI (kl: The Battery of Volta, s: Thomas Young).
VÄRNLÖSA BARNEN (kl: S.S. Innocentibus, s: Julius Schiller).
ÅLEN (kl: Anguilla, s: John Hill)
ÖARNA (kl: The Islands, s: A.P. Herbert).
ÖSTERSJÖN (s: Olaus Rudbeck).