söndag 28 mars 2010

Meteoroider, meteorer och meteoriter


Meteorsvärmen Alfa-Monocerotiderna 1965 (NASA)Vad är skillnaden mellan meteoroider, meteorer och meteoriter?
Meteoroider är interplanetära kroppar som i de flesta fall härrör från kometer. Det finns ingen allmänt accepterad definition på hur stor en himlakropp ska vara för att den ska kallas meteoroid, men enligt Internationella astronomiska unionen är det "en solid kropp som rör sig i interplanetär rymd med en storlek väsentligt mindre än en asteroid och väsentligt större än en atom". Royal Astronomical Society, i London, har föreslagit gränserna 100 mikrometer och 10 meter i diameter. När en meteoroid faller ner genom jordens atmosfär joniseras luftens molekyler av den instörtande meteoroiden och då syns ett ljusspår på himlen och det kallas meteor (eller det vardagliga namnet "stjärnfall"). Ljusfenomenen uppstår vanligtvis på 100 kilometers höjd. Några enstaka meteoroider brinner inte upp i atmosfären utan klarar sig ända ner till jordytan och om de inte förstörs vid nedslaget får de beteckningen meteoriter.
Grundordet "meteor" kommer från det grekiska ordet meteoros (svävande i luften).


Meteorit från Sikhote-Alin, Ryssland, 1947

RadiantpunktÄr den punkt på stjärnhimlen varifrån en meteorsvärm ser ut att komma. Eftersom alla meteorer, i en meteorsvärm, i huvudsak rör sig i samma riktning så träffar de jorden i parallella banor. Att de tycks komma från en och samma punkt beror på ett perspektiv-fenomen liknande det man kan se om man tittar bortöver ett järnvägsspår. Spåren löper parallellt bredvid varandra men tycks stråla samman vid horisonten.Radianten är inte något annat än projektionen på himlasfären av den riktning i vilken meteorerna rör sig. Man döper meteorsvärmar efter den stjärnbild som radianten ligger i.